Zomervakantie

Zomervakantie

De zomervakantie is de langste jaarlijkse vakantie voor scholieren en werkenden in Nederland en België. Deze lange vakantie in de zomer vindt voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs plaats in de maanden juli en augustus. Leerlingen krijgen zes weken vakantie; dit geldt ook voor de Nederlandse Antillen in het Caribisch gebied. Noord-, Midden- en Zuid-Nederland.

Zomervakantie in Nederland

De oorsprong van de zomervakantie gaat tot bijna 200 jaar terug. Destijds duurde deze schoolvakantie 5 weken. De warme zomerperiode was een moment van rust voor alle leerlingen en leerkrachten. Ook de industriële revolutie was verantwoordelijk voor het ontstaan van de zomervakantie. Op de pagina ‘Hoe is de zomervakantie ontstaan?‘ lees je meer over de geschiedenis.

In Nederland bepaalt de overheid wanneer de zomervakantie in een bepaalde regio begint. Voor veel Nederlanders is dit de belangrijkste schoolvakantie. Veel gezinnen met kinderen gaan dan ook op vakantie naar het buitenland of vertoeven in eigen land. Tussen het begin van de vakantie in de eerste regio en die in de laatste regio zit drie weken verschil.

Decennia lang duurde de zomervakantie in het voortgezet onderwijs 7 weken; 1 week langer dan het basisonderwijs. Sinds 1 augustus 2013 is dat niet meer. Voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs duur de langste schoolvakantie van het jaar 6 weken.

Bouwvak vakantie

De bouwvak, ook wel bouwvakvakantie genoemd, vindt plaats in de drie weken dat alle scholen vrij zijn. Het zogenaamde hart van de zomervakantie begint aan het eind van juli t/m het begin van augustus.

Schoolvakanties

Schoolvakanties worden door de overheid geregeld. De data van de zomervakantie zijn door de overheid vastgesteld. Scholen zijn verplicht deze data in de schoolkalender op te nemen. Dat geldt ook voor de kerstvakantie en 1 week meivakantie.

De overige schoolvakanties worden door de overheid geadviseerd. Dat houdt in dat scholen deze adviezen over kunnen nemen, maar ook eigen data kunnen vaststellen. De voorjaarsvakantie is zo’n vakantie waarbij scholen in Zuid-Nederland vaak afwijken van adviesdata in verband met Carnaval. Wilt u zeker weten wanneer de schoolvakanties in uw regio zijn? Check dan altijd de schoolvakanties in de schoolkalender van uw kind.

Zomervakantie België

In België loopt de zomervakantie voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs van 1 juli tot en met 31 augustus. Deze twee maanden durende schoolvakantie staat in België ter discussie. Men denkt erover om de zomervakantie in België in te korten tot 6 weken net zoals in Nederland.

Universiteiten, hogescholen en onderwijs voor sociale promotie kennen een langer durende vakantie . Studenten starten in de loop van september, en examens zijn al begin juni.

Bouwverlof

De Belgische bouwvak heet bouwverlof en is voor de bedrijven en openbare besturen de meest populaire vakantieperiode. Bouwverlof vindt plaats van eind juli tot begin augustus.