Schoolvakanties

Schoolvakanties Nederland

Schoolvakanties Nederland; dé website met het meest complete en actuele overzicht schoolvakanties van Nederland. Vakantiedata worden in overleg met de ministeries van OCW, LNV, EZ en vertegenwoordigers uit het onderwijs en de toeristensector voorgesteld. Uiteindelijk bepaalt de minister van OCW de regeling van de vakantiespreiding voor de duur van drie jaar. De drie jaar erna worden schoolvakanties voorlopig vastgelegd.

Sommige data zijn adviesdata. Dit houdt in dat scholen van deze adviezen af mogen wijken. Raadpleeg daarom altijd de schoolgids of het vakantierooster van uw school.

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt wanneer de schoolvakanties plaatsvinden. De meivakantie. zomervakantie en de kerstvakantie zijn voor scholen verplichte vakantiedata. Voor de overige schoolvakanties geeft de overheid adviesdata af. Scholen zijn in principe verplicht deze data over te nemen in het vakantierooster, tenzij de MR en ouders toestemming hebben gegeven hiervan af te wijken.

Schoolvakanties voor MBO, HBO en WO

Scholen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs bepalen zelf de vakantiedata. De verplichting geldt dus niet voor deze scholen.

Schoolvakanties overzicht

Kies hieronder het jaar waarvan u de schoolvakantiedata wilt bekijken.

Vakantiedagen leerlingen

Het aantal vakantiedagen voor leerlingen verschilt per schooltype. Ouders en leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de vakantiedata die de school vaststelt. Dit staat in de Leerplichtwet. Ouders kunnen via de MR (medezeggenschapsraad) invloed uitoefenen op de data van schoolvakanties.