Paasvakantie 2016

Paasvakantie 2016

De paasvakantie 2016 is vanuit de Nederlandse overheid geen officiële schoolvakantie in 2016. Het is een officieuze schoolvakantie die door scholen zelf wordt ingepland als zij ervoor kiezen om een paar vrije dagen achter Tweede Paasdag te plakken. Check daarom altijd het vakantierooster van uw school.

Paasvakantie 2016 – vakantiedata

regio week data
n.v.t. 13 26 maart t/m 3 april

Pasen 2016

Pasen 2016 is dit jaar op 27 en 28 maart. Goede Vrijdag is op 25 maart. Sommige scholen kiezen ervoor om op Goede Vrijdag vrij te zijn.

Paasvakantie 2016

Paasvakantie 2016 is er alleen als scholen daar zelf voor kiezen. In samenspraak met de Medezeggenschapsraad (MR) kan een school een paasvakantie inplannen. Pasen valt dit jaar vroeg. In het laatste weekend van maart is het Pasen.

De meeste scholen houden geen paasvakantie, maar plakken aan de meivakantie een extra week. Tijdens de meivakantie 2016 zijn scholen dan twee weken vrij. Wilt u zeker weten of uw school een paasvakantie 2016 heeft? Check dan de schoolgids of het vakantierooster van uw school.

Geschiedenis paasvakantie

Vroeger was er in Nederland een paasvakantie, maar die is afgeschaft. Het is voor de meeste scholen prettiger een meivakantie in te plannen. Zo is er een betere spreiding van schoolvakanties in Nederland. Ook zijn de te verdelen vrije dagen goed te combineren met feestdagen als Koningsdag in april en Bevrijdingsdag, Hemelvaart of Pinksteren in mei.

Paasvakantie 2016 | België

In België zijn de scholen rond Pasen twee weken vrij. Het begin van de paasvakantie is afhankelijk van wanneer het Pasen is. Als Pasen vroeg valt start de paasvakantie op 2e Paasdag. Is het een late Pasen, dan begint de paasvakantie twee weken eerder. Ligt Pasen in de eerste helft van april, dan is er paasvakantie één week voor en één week na Pasen.

regio week data
n.v.t. 13 en 14 26 maart t/m 10 april

De paasvakantie 2016 in België valt onder de officiële vakantiedata bekend gemaakt door de Belgische overheid.